HİPNOZ, EFT, NLP BİOENERJİ VE REİKİDESTEKLEYİCİ VE TAMAMLAYICI TEDAVİ
Ruhsal organımız beynimizdir ve işlevlerini düşünce, davranış, duygular şeklinde gösterir. Haliyle düşünce, davranış ve duygularla ilgili her türlü soruna profesyonel, bilimsel yöntemlerle yaklaşılmalıdır.

Maalesef tedaviyi ve terapiyi sohbet etmek, dertleşmek, danışanın sorunlarını dinlemek ve bunlara "kendince" yorum-çözüm getirmek olduğunu zanneden kişilere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu bağlamda akupunktur, yoga, NLP, reiki gibi uygulamaların da psikiyatrik sorunlara müdahalede hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur; hiçbir bilimsel kitap yararlılıklarını desteklemez. İlaç ve psikoterapi dışında modern tıpta kullanılabilecek herhangi bir yöntem yoktur...DevamıHİPNOTERAPİ

Transa girme (hipnotize olma)

kişinin bilinç altının hipnoterapist ile iletişim hainde olması demektir. Transa giren kişi etrafında ceryan eden her şeyin farkındadır. Dolayısıyle bir çoklarımızın zannettiği gibi uyutulmuş değildir. Stresi boşalmış kişi transa daha kolay girer. Onun için kişi, terapistin söylediklerini uygulayarak ilk başta stresini boşaltır, sonrada terapistin sesli komutlarını dinleyip söylediklerini uygulayarak transa girer. Bazı kişiler transa daha kolay (kısa zamanda)...

devamı

HİPNOZ

Hipnoz Yunanca uyumak

anlamına gelmekle birlikte hipnotize olmuş kişi bilinçsiz, tam bir uyku durumunda değildir. Bilinçli hipnoz esnasında birey terapistin söylediği her şeyi, aksi bir telkin verilmediği takdirde dışardan gelen diğer sesleri de duyar, kendi düşüncelerinin farkındadır ve transdan (hipnoz halinden) çıktıktan sonra da her şeyi hatırlar. Hipnoterapi seansından sonra kişiler çoğunlukla rahatlama ve huzur duyduğunu ifade ederler. Hipnoz....

devamı

VİDEOLARdevamı