Hipnoterapi

Bir hipnoterapi seansı genellikle üç ana bölümden meydana gelir.

1)Kişinin Trans’a girmesi (en zor olanı).
2)Kişiye telkin verme (en önemli olanı). Kişi trans’da olduğundan telkinler bilinç altına yerleşir.
3)Kişiyi taranstan çıkarma.

Transa girme (hipnotize olma) kişinin bilinç altının hipnoterapist ile iletişim hainde olması demektir. Transa giren kişi etrafında ceryan eden her şeyin farkındadır. Dolayısıyle bir çoklarımızın zannettiği gibi uyutulmuş değildir. Stresi boşalmış kişi transa daha kolay girer. Onun için kişi, terapistin söylediklerini uygulayarak ilk başta stresini boşaltır, sonrada terapistin sesli komutlarını dinleyip söylediklerini uygulayarak transa girer. Bazı kişiler transa daha kolay (kısa zamanda), bazıları daha zor girmektedir.

Olaylardan nasıl etkileneceğimiz ve tepki göstereceğimiz bilinç altımızdaki verilere bağlıdır. İnsan doğduğunda ilk verilere haiz bilinçaltıyla birlikte doğar. Bebeğin aç kaldığında, veya altını kirlettiğinde ağlayarak, otomatikman yardım istemesinde olduğu gibi.
Bilinç altımız, karşılaştığımız yeni olaylardan nasıl etkilendiğimizi ne tepki verdiğimizi devamlı olarak öğrenmektedir, bu öğrendiklerini birer veri olarak gerektiğinde kullanmak üzere saklar. Bilinç altı düşünce hızından hızlı harekete geçer, benzettiği bir olayla karşılaştığımızda bizim düşünmememize fırsat bırakmadan ilk olaydaki etki ve tepkiyi bize tekrar yaşatır.

Mesela otopanda süratle giderken bir araba kazasının dehşet ve korkusunu yaşamış olabiliriz. İlerde gene otopanda bir arabayla seyahat mecburiyetinde kalıp arabaya bindiğimizde, kazanın bizde yarattığı aynı dehşet ve korkuyu yaşayabilecek insan olabiliriz. Bu fobiyi, bilinç altıyla iletişim halinde iken ona böyle bir kazanın her arabaya binişte olmayacağını öğretmekle (telkinle), yani hipnoterapiyle ortadan kaldırabiliriz. Panik ataklarda bilinç altı tarafından yaratılmaktadır.

Hipnoterapi imkanları.

Günümüzde hipnoterapi almanın iki yolu vardır, biri canlı olanı diğeri elektronik ortamlı olanı.
Canlı olanda hipnoterapi, hipnoterapistin izlenimi altında kendisi tarafından verilir. Bu terapide bizi rahatsız eden bilinç altı verileri tek tek yakalanıp, bizi rahatsız edemiyecek değişikliğe tabi tutulurlar. Elektronik ortamdakinde bu imkan yoktur.

Elektronik ortamlı olanda, terapistin CD veya kasete kayıtlı olan sesli komut ve tipik konulara yönelik telkinleri mevcuttur. Terapistin izlemesi olmadığından bizi rahatsız eden bilinç altı verisinin tam olarak bulunup,100% değiştirebilecek özel telkin verilmesinin imkanı yoktur. Mamafi terapistin transa sokma ve transtan çıkarmada kullandığı sözleri aşağı yukarı aynıdır. Transtan çıkarma en kısa süreli olanıdır.

Canlı Hipnoterapinin + ları – leri:
Canlı hipnoterapilerde kişinin transa girmesi daha kolaydır. Zira kişi terapistle karşı karşıyadır. Onun varlığını hissetmekte, kendisini görmekte gerçek sesini işitmektedir. Ayrıca visite üçreti ödemiştir, dikkatini tamamen terapistin söylediklerine verir.
Canlı terapilerde hipnoterapist hastasını transa sokmadan telkin vermeğe başlamaz. Telkinlerini hastasının ihtiyacına göre daha uygun olarak hazırlar.
Pahalıdır, en aşağısından 10-20 seans ücreti ödememizi gerektirir. Terapistin randevüsüne gitme zahmeti vardır.

Elektronik ortamlı Hipnoterapinin + ları ve – leri:
Hipnoterapi CDlerinin tesir dereceleri tamamen onu yaratan hipnoterapistin elektronik ortamda hipnoz tatbikatı tecrübesine, sesinin uygunluğuna, kullandığı ses efektleri ve kayıt sisteminin mükemmelliğine bağlıdır. Bir CD yaratıcısın her CDsi yanlız bir konuya cevap vereceği tahmin edilmiş telkinleri içerir.
Bir CD bir canlı hipnoterapi seansına ödenecek paranın onda birine temin edilebilir. Randevü zahmetine gerek kalmadan istediğiniz zaman istediğiniz sıklıkla kullanabilirsiniz.
CD nin kayıt kalitesi gibi, CD player ve kulaklığınızın kalitesininde yeter derecede iyi olması gereklidir.