Cilt Hastalıkları ve Sorunlarında Hipnozla Tedavi

Cilt duyguların aynasıdır

“Dışarıda oyun oynamak isteyen çocuk, oyun saatini bulaşık yıkayarak geçirmeye başladıktan bir süre sonra, deterjana karşı ellerinde alerji başlar. Bunun üzerine eldiven kullanır fakat tesadüfe bakın ki bir süre sonra kauçuğa karşı da ellerinde alerji başlar.”

Ciltte meydana gelen bir alerji probleminin bilinçaltı bağlantılarını yukarıdaki örnek, çok güzel ve basit bir şekilde açıklamaktadır. Bilinçaltı her zaman koruyucudur ve bilinçli zihnimizle analiz ederek algılayamayacağımız bir şekilde çalışır. Örneği dikkate alırsak, deterjan ve kauçuğa olan alerji tamamen duygularla bağlantılıdır.

 

Deri, içerdeki benliğin aynasıdır. Cilt dış etkenlere karşı hem fizyolojik hem de psikolojik bir koruyucudur.

Özellikle ağır sözlere karşı dayanıklı kişiler için ” derisi kalındır” deyiminin ardında yatan içgöçü belki de bu gözleme dayanmaktadır.

Deriyi ve sinir sisteminin oluşturan embriyonik tabaka aynıdır. İkisi de ektoderm denen dış tabakadan gelişir. Tam gelişmiş bir fetusta (anne karnındaki canlı) her iki doku arasında sıkı bir işbirliği vardır. Bu nedenle sinir sistemindeki herhangi bir dengesizlik kendini ciltte belli eder.

Bir çok duygusal tetikleyici olay ciltte reaksiyon yaratabilir. Bu nedenle sadece belirtileri ortadan kaldırmak ciltteki bozukluğu ortadan kaldırmaz. Tetikleyen olayları da ortadan kaldırmak gerekir.

Psikolojik bir sorunu tetikleyen bir olayı ortada çıkarmak için analitik hipnoz, en etkili yöntemdir. Bu nedenle hipnozla yapılan tedaviler deri hastalıklarında iyileşmeyi sağlar.

Cilt Hastalıklarında Hipnozun yararları

Cilt hastalıklarında hipnoz üç ayrı yönden etki eder.
1. Temel sorunu tedavi eder. 2. Tekrarlamaları ortadan kaldırır. 3. ortaya çıkan belirtilere karşı şartlı yanıtları ortadan kaldırır.

Cilt hastalıkları kişiyi bir kaç açıdan rahatsız eder. Olumsuz görüntü kişilik algısını düşürür. Çirkin görünüyorum duygusu beğenilmeme duygusunu güçlendirir. Ayrıca ciltteki lezyonların (anormal oluşumların) kendisi rahatsız edici olabilir. Kaşıntı gibi.

Basit hipnotik telkinler bile bu rahatsız edici belirtilerin azalmasına ya da yok olmasına neden olur. Kişinin zihnini sorunundan uzaklaştırıcı telkinler etkili olur.

Kişinin hastalığının esiri olduğu duygusu, tek başına hastalığı arttırıcı bir rol oynar. Kontrolü tekrar eline aldığını fark ettikçe hastalığın şiddeti düşmeye başlar. Kendine ve iyileşmeye olan güveni artmaya başlar.

Stres

Stres; sinir sistemindeki dengeleri bozar ve ciltte yansımaları artar. Belirtilerin artması kişinin kaygısını arttırır. Yani iki durum birbirini besler. Hastanın self hipnozla stresi azaltıcı teknikleri öğrenmesi tek başına hastalığı iyileştirici bir etki yaratabilir.

Temel etkeni araştırmak

Geçmişte duygusal sorun yaratan çatışmaların hipnoz sayesinde ortaya çıkarılıp çözümlenmesi kalıcı iyileşmeyi sağlar. Çoğu zaman duygusal tıkanıklığın boşaltılması sorunu ortadan kaldırır.

Bu durum mutlaka nedeni bilmemiz gerekliliğini ortadan kaldırır. Özellikle hafif hipnoz altında uygulanan EFT (duygusal boşaltma tekniği) nin bir çok cilt hastalığında iyileştirici etki yaratması bu görüşü destekler niteliktedir. Yine hipnoz altında uygulanan ilginç bir çalışma parts tedavisidir. Hastalık yaratan bilinçaltı bölümün inancı ve iyi niyeti açığa çıkartılır, iyileşmek isteyen bölüm ile uzlaşma sağlanır ve sorun ortadan kaldırılır. (hypnotic parts therapy). Bazen hastalık yaratan bölümün amacı sadece kaşıntı yaratmak olabilir. O zaman kaşıntı ihtiyacının ortadan kaldırılması hastalığı ortadan kaldırır. (Bu nasıl yarar sağlar? diyenleriniz olabilir ama bilinçaltının öğrenme mekanizması bilincinkinden çok farklıdır. Örneğin; Kişi, geçmişte bir kaşınma anında kendisini huzurlu ve rahat hissetmiş olabilir. Ama bu huzur ve rahatı sağlayan kaşıntının kendisi değil başka bir nedendir. Bilinçaltı hangisinin bu rahatı sağlayıcı etken olduğunu anlayamaz ve görevi kaşıntıya yükler. Bilinçaltı ilgisiz görünen iki durum arasında kolaylıkla ilişki kurar.)

Görüntü kirliliğinin etkileri ve hipnozla ortadan kaldırılma çalışmaları

Çirkin deri görüntüsü kişinin kendini algılamasını aşağı bir düzeye çeker. Özgüveni azalır. İnsan içine çıkamaz olur. (Belki de bilinçaltının amacı budur.)

Bazı deri hastalıkları mor ötesi ışıkla iyileşir. Hipnoz altında sahil kenarında yatma ve güneşin ışınlarıyla iyileşme hayali kurulması gerçekte de iyileştirici etki yaratabilir. Bu da zihnimizin hayallere karşı ne kadar hassas olduğunu gösterir. D oğrudan iyileştirici hayallerde kurulabilir. Örneğin deri rengi kaybı varsa derinini renginin hayali ressamlar tarafından tekrar eski rengine boyanması ya da kötü görüntülü lezyonların iyileştirici böcekler tarafından yenilip cildin temizlenmesi gibi yaratıcı hayaller, hayal gücü güçlü kişilerde beklenmedik ölçüde iyileştirici etki yaratır. Kişinin sürekli sağlıklı deri ile kendini hayal etmesi bilinçaltına iyileştirici mesajların gitmesine ve mevcut sorunda çözülmelere neden olabilir.

Özel cilt sorunlarında uygulanan hipnoterapiler

(Kaynak; Philip D. Shenfelt Applying Hypnosis in Dermatology. Dermat Nurse 15(6): 513-518, 538 2003 Janetti Publications inc. )

Tıbbi literatürde değişik deri hastalıklarında uygulanmış hipnozla tedavi tekniklerinin sonuçlarını bildiren yayınlar mevcut. Kontrollü yapılan çalışma çok az. Çoğu tek tek elde edilen başarıları bildiriyor.

Bu kadar yaygın bir sorun için neden bu kadar az çalışma var? Çünkü, hipnoz uygulamaları tıp dışı kişiler tarafından uygulanıyor. Tek tek bir çok başarı elde edilmesine rağmen, bu tek tek başarıları yayınlama çabası olmuyor. Ayrıca bu yayınlanan çalışmalar çoğunlukla basit hipnotik telkinlere dayalı çalışmalar. Bilinçaltı çözümlemelerin yapıldığı çalışmalar pek yok. Bu tekniklerin kullanılması daha fazla deneyim ve ustalık gerektiriyor. Ama kesin tedaviyi ancak bu yoldan elde etmek mümkün.

Siğiller ( Verruca Vulgaris)
1934 de Sulzberger ve Wolf siğillerde telkinlerin etkinliğinden bahsetmiş. 1978 de Sheehan, bu gözlemleri bir çok olguda doğrulamış. 1973 de Silverberg, bir seri olguda kontrollü çalışma uygulamış. Hipnoz uygulanan grupta 3 ay içinde %53 de iyileşme elde edilmiş. Kontrol grubunun hiç birinde iyileşme olmamış. 1990 da Gwynn ve ark da aynı yönde sonuç bildirmişler.

Sedef hast alığı (Psöryazis)

Sedefin başlamasında, sürmesinde ve alevlenmesinde stres önemli bir rol oynar. Hipnoz ve telkinlerin stres üzerine olumlu etkisi vardır. 1999 da Tausk ve Whitmore küçük çaplı bir randomize çalışma yapmış. Hipnoza yatkın şahıslarda sedefin iyileşmesinde belirgin bir iyileşme sağlamış. Belirgin duygusal alt yapısı olanlarda sedef hastalığının tedavisinde hipnoz önemli bir yer tutmalıdır.

Atopik Dermatitis
1995 de Stewart ve Thomas atopik dermatitis olan ve standart tedaviye yanıt vermeyen 18 olguda hipnoterapiyi denemiş. Değişik durumlar için değişik hipnotik teknikler uygulanmış. Kaşıntı için gevşeme, stres yönetimi, hayal kurma uygulanırken diğer kaşıntısız sorunlar için telkinler verilmiş. Sonuçlar istatistiki olarak anlamlı çıkmış. Buradaki etki semptomların azalması yönünde. Hastaların kullandığı ilaçlarda belirgin azalma olmuş.

Ürtiker 
1963 de Black, 12 hastanın 8 in de belirgin iyileşme bildirmiş. 1987 de Shertzer ve Lookingball, 14 aylık dönemde hipnoz telkinleriyle 6 hastada sorunu tamamen ortadan kaldırmış.

Sivilce
Doğrudan iyileşme bildiren çalışma yok. Hipnozun daha çok sivilceleri yolma aşamasında engelleyici bir yararı oluyor.

Bölgesel kellik 
Bu tip hastalarda kellik bölgeleriyle stres arasında belirgin bir ilişki var. Bazı hastalarda hipnotik telkinlerle saç çıktığı bildirilmiş. (Harrison ve Stepanek – 1991).

Terleme bozuklukları 
Terleme bozukluklarında belirgin bir psikosomatik bozukluk söz konusu. Bu nedenle bir kaç olguda hipnoz etkili olmuş.

Uçuklarda, Aşırı terlemede, Alerjilerde, nedensiz kaşıntılarda, yüzdeki kırmızı lekelerde, vitiligo da hipnozla olumlu sonuçlar bildirilmiş.

EFT ile cilt hastalıklarında alınan sonuçlar

EFT (bir duyguları boşaltma tekniği) yaklaşım olarak analitik hipnoterapiyle benzer ilkeleri içermektedir. Temel yaklaşım hastalığa neden olan duygusal çatışmayı bulmak ve bunun etkisini ortadan kaldırmaktır. EFT hipnoterapiye göre çok daha yeni bir yöntemdir ve hipnoterapi gibi sorunun nedenini doğrudan bilinçaltı kayıtlardan bulamaz.

Ancak bazı tahminler üzerinde ya da kişinin bildiği rahatsız edici olaylar üzerinde çalışarak oldukça iyi sonuçlar elde etmektedir. EFT nin en önemli yararı düzgün kayıt tutulmasıdır. Tek kaynaklı olarak terapi sahnesine sunulduğu için tüm alınan iyi sonuçlar bu kaynağa bildirilmekte ve düzenli olarak web sitesinde yayınlanmaktadır. EFT nin başardığı her işi analitik hipnoterapi fazla fazla başarır. Bu nedenle EFT ile alınan her olumlu sonuç analitik hipnoterapi için çok daha güçlü bir destek sağlamaktadır. EFT nin web sitesinde ( www.emofree.com) cilt hastalıklarında alınan olumlu sonuçları bulabilirsiniz.

Olgu 1; Gözler etrafındaki kırmızı leke;
10 yıldır iyileşemeyen bu hastada, yüzüne sanki asit fırlatılmış gibi bir görüntü vardır. Ve ilginç olarak sadece 3-5 dakikalık bir çalışmayla ciltteki lezyonlar erimeye ve yok olmaya başlamış.

Olgu 2; Bacak iç kısmında ortaya çıkan geniş kızarıklık:
Bu görüntü, kadın gizli bir ilişkide bulunduktan sonra ortaya çıkmış. Burada temel duygu suçluluk. Çünkü evli bir erkekle birlikte olmuş. Bu ilişki daha önce de benzer bir iki ilişkisinde birikmiş olan suçluluk duygularını tetiklemiş. Suçluluk duygusuna yöneltilen 2 saatlik bir çalışma sonucu ciltteki bozukluk ortadan kalkmış.

Olgu 3; Sedef hastalığı;
Genç bir erkekteki sedef hastalığı, kız arkadaşının hamile olduğunu bildirdikten sonra başlamış. Dini inanç nedeniyle kızla evlenmek ve istemeden baba olmak zorunda kalan genç adamın lezyonları sürekli yayılmış. 2 haftalık kendi kendine yaptığı EFT uygulaması sonucu lezyonlarda büyük bir gerileme kaydetmiş.

Olgu 4; Elde tahriş;
4 yıldır geçmeyen bir cilt lezyonu. O dönemdeki stresli olayları üzerine yapılan çalışma, eldeki bu şişlikleri ve bozukluları tamamiyle ortadan kaldırmış.

Olgu 5; Egzema olgusu;
Çocukluktan beri devam eden sorun 1 seanslık çalışma sonucu tamamiyle ortadan kalkmış.

Alerjik Olgular: Allerjik olguların ardında mutlaka bir duygusal çatışma aramak gerekir. Dışarıda oyun oynamak çocuk, oyun saatini bulaşık yıkayarak geçirmeye başladıktan bir süre sonra deterjana karşı ellerinde alerji başlar. Bunun üzerine eldiven kullanır fakat tesadüfe bakın ki bir süre sonra kauçuğa karşı da alerji başlar. Sonunda bulaşık yıkayamaz duruma gelir ve çok sevdiği oyunlarına döner, bulaşıkları yıkamak yine anneye kalır.

Bülent Uran’ın bu konudaki deneyimleri

Doğrudan cilt hastalıklarıyla olmasa bile, başka nedenlerle gelen bir çok hastamda ilave olarak ciltlerinde değişik sorunlara rastlanır. Seanslar bittikten sonra tesadüfen (!) ciltlerindeki sorunlarda ortadan kalkar.

Bir hastamda yıllardır geçmeyen hidradenit denen, ciltten bir çeşit sıvı akıtan ve patlayan cilt lezyonları vardı. 8-10 yıllık bir sorundu. Birinci seansta temel etkenin anneye öfke olduğunu belirledik ve anne affından sonra ilerleme durdu ama tam iyileşmedi. İkinci seansta eşine karşı olan öfkesi boşalıp af sağlandıktan sonra ciltteki lezyonlar kayboldu. Yani cilt boşalmayan öfkeyi dışarı boşaltıyordu.

Louise Hay ne diyor?

Dünya çapında bir iyileştirici olan Louise Hay, düşünce gücünün bir çok hastalığı iyileştirdiğini ileri sürer. Bu şekilde binlerce hastayı tedavi etmiştir. Tedavisinde kullandığı iyileştirici yaklaşımlar ve düşünceler analitik hipnoterapinin regresyonlarda ortaya çıkardığı sonuçlarla yakından ilişkilidir. Louise Hay’in en önemli katkısı bedende ortaya çıkan değişik hastalık belirtilerinin duygusal düzeyde karşılıklarını ortaya koyması ve bu açıdan tedaviye yaklaşmasıdır. Şimdi O’nun deri ile ilgili görüşlerine bakalım.

“Derimiz bizim bireyselliğimizi yansıtır. Cilt sorunları bizim bireyselliğimiz bir şekilde tehdit altında olduğuna işaret eder. Başkalarının üzerimizde gücü olduğunu hissedereiz. Yani onlara karşı korunmasız, ince deriliyizdir. Olaylar derimizin altında oluşmaktadır, belki canlı canlı derimiz yüzülmektedir, ve acıtmaktadır. Cilt sorunlarından hızla kurtulmanın bir yolu kendinizi beslemenizdir. Sürekli zihinden kendinize “kendimi onaylıyorum” mesajını gönderin. Günde yüzlerce kez. Kendi gücünüzü elinize alın. “ 
(You Can Heal Your Life. Sayfa 167)

Louise Hay’in Hastalıklar listesinden cilt hastalıklarının karşılıklarına bir bakalım..

Sivilce; Kendinden nefret etmek
Allerji; Kime karşı allerjiksiniz? Gücün inkar edilmesi.
Egzema; yoğun zihinsel çatışma.. zihnin dökülmesi
Sedef: incinmekten korkmak, kişilik duygularını uyuşturmak, kendi duygularımızın sorumluluğunu ret etmek.
Vitiligo; Kendini bir yere ait hissetmemek, dışında kalmak.

Yorumlara Kapalıdır.