AİLE DİZİMİ VE GENOGRAMI

AİLE DİZİMİ VE DNA.LAR YOLU İLE BİZE İNTİKAL EDEN YAŞAMIMIZ

Gerçek olan, başlangıçta hayatımız için değişmez iki şeyin var olmasıdır, değiş-tokuş edilemeyen ebeveynler, onlara ve ailelerine ait geçmişte kalan genetik mirasımız. Hangi aile içine doğacağımız ve ne zaman öleceğimiz gibi yaşamın iki temelini yani başlangıcı ve sonunu bizler seçemiyoruz. Bir aileye, daha doğrusu bir aile içinde, yaşanmışlıklara doğuyoruz. Aile içine kan baği ile bağlı olduğumuz  doğduğumuz ailede  bağlı olduğumuz insanlar ve onlara ait yaşamda var olan ilişkiler ve yaşanmışlıkların bütünüdür.

Aile Dizimi yöntemi, sadece fiziksel özelliklerin değil ruhsal sorunların da genetik olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı ve nesiller öncesinde aile içinde yaşanan travmaların bir anlamda bizlere kader olarak geçmişten miras kaldığı gerçeğine dayanıyor. Hastalıklar ve yaşananl başarısızlıklar tesadüfen ya da bir bilinç olmaksızın meydana gelmezler, tüm bunlar içsel çatışmalarımımız ve travmaların bir göstergesidir. Hayatın akışından bizi alıkoyan bu çatışmaların nedeni bilinçaltının taşıdığı ruhsal travmalar ve yüklerde yatar. Bu anlayış, yaşamımıza ve bedenimize ait oluşan semptomların öncelikle ruhsal alanda tedavi edilmeleri gerektiği yönünde hareket eder.

Eğer geçmişte aile sistemi içinde üyelerden birisi dışlanmış, unutulmuş, yok sayılmış, acı- mağduriyet yaşamış, haksızlığa uğramışsa, sırlar, tabular varsa bu durum daha sonraki nesillerde bilinçsizce aktarılır . Ayrıca kürtaj, intihar, aile dışına itilme, evlatlık verilme, cinayet vb. trajik durumlar da sonrasında şuursuzca ve istem dışı yeni gelenler tarafından üstlenilebilir. Geçmişte yaşanan tüm bu travmalar ailenin genetik alanında kaydedilip, oluşan kolektif(ortak) vicdan gereği yeni nesiller tarafından farkında olmadan temsil edilerek hayatın çeşitli alanlarında fiziksel ya da ruhsal sorunlar yaşanmasına sebep olur. Kolektif vicdan sürekli tekrar eden, aidiyete bağlı, kör bir

sevgi ile aile  içinde yer alan hiçbir üyenin acı-mağduriyet yaşamasına müsaade etmez.

Ruhsal gelişim  hizmetindeki “Aile dizimleri” içsel gelişime hizmet eder. İnsanın en büyük travması,”başka türlü de olabilirdi” düşüncesine sarılmasıdır. Dizim çalışmaları bu imkansızlığı tüm açıklığıyla kişinin gözleri önüne serer, açık yürekle bakılarak, arzu edilen dünyadan gerçek dünyaya gelinir. Bunu yaparken insanın her türlü yaşanmışlığına, isyana, başkaldırıya, hayır’a, kısacası yaşamın tüm hareketlerine içinde bir yer verir. Aile dizimleri aynı zamanda içinde, geleceğin geçmişten daha üstünlüğünü barındırmalı yani an’a, geleceğe kısaca yaşama bir yatırım olarak algılanmalıdır.

Aile Dizimi bireysel seans veya grup terapisi olarak uygulanır, sorunu ele alınan bireyin güncel ya da kökeni ailesinin temsili olarak dizilmesine (dayalı bir psikoterapi  ve analiz yöntemidir. Ailenin, kişinin var oluşunu birebir etkileyen görünmeyen resmi ortaya konulur. Danışanın bu resme yürek açıklığı ile bakması sağlanarak çeşitli kilitlenmeler, blokajlar içeren bu resmin terapist tarafından adım adım değiştirilmesi ile herkes için aydınlatıcı ve özgürleştirici olan “an’a kendi yaşamına geçişi sağlanır.

Şeref Kadıoğlu.adını sen koy hipnozun kitabı.alıntı

Hazırlayan

Henüz Yorum Yapılmamış.

yorum ekle