HİPNOTIK BEDENSEL ZİHİNSEL RUHSAL VARSAYIMLAR.

HİPNOTİK VARSAYIMLAR

1. Vücut kendi kendisini iyileştirir, zihin de öyle.

2. Hipnoza giren bireyler, hipnotizörün onların yapabileceğine inandığı her şeyi başarabilir.

3. Her şeyi hatırlayabilir ve unutabiliriz.

4. Hepimizin evrensel (kültürel) deneyimleri vardır ve bunlardan yararlanılabilir.

5. Bireyin direnç göstermesi uyum eksikliği yüzündendir.

6. Zihin ve beden birbirlerini etkiler.

7. Hipnozitör rehberdir. Güvenlik, hız ve kişinin verimli yerlere götürülmesinden sorumludur.

8. Başka insanların dünya modeline saygı gösterin.

9. insanlar başarmak için gereken büyün yeteneklere sahiptirler.

10. Başarısızlık yoktur, sadece geri bildirim vardır.

11. Eğer yaptığınız şey işe yaramıyorsa – FARKLI BİR ŞEY YAPIN.

12. Semptomlar, bilinçdışı zihinden gelen ve dikkat edilmesi gereken sinyallerdir.

BEDENSEL ZİHİNSEL VARSAYIMLAR

1. Zihin bedeni yönetir:

İnsanların çoğu bedenin zihni yönettiğini zannederken, zihinsel iyileştirme pratisyeni olan kişi, insan bedeninin zihnin bir ürünü olduğuna inanır. Beden, tıpkı beyin gibi, zihnin bir organıdır.

 

 

2. Düşünmenin dışa yönelik tarafı:

Beden bir bütün olarak iç mantalitenin dışa yönelik tarafıdır. Zihin bedenin bütünündedir: İnsan bedenindeki bütün parçaların içinde aktif durumda zihin vardır. Bedensel zihin, bilinçdışı zihnin alanlarından biridir. Zihinsel etkinliklerin en az %80′i bilinçdışı zihin tarafından yerine getirilir.

3. Telkine verilen tepkiler:

Bedensel zihin, tıpkı bilinçdışı zihin gibi telkin ve emirlere tepki verir.

4. Başka zihinlerden telkin alır:

Bilinçli zihin aksini emretmedikçe başka zihinlerden telkin alır.

5. Gerçeklikle ilgili telkinler:

Bilinçdışı zihin fiziksel koşullarla ilgili telkinleri kabul ettiği zaman onları bedensel zihne aktarır. Bedensel zihin daha sonra bunları gerçeğe dönüştürür. Terapötik Telkin bir düşüncenin kabul edilip Bedensel zihne aktarılması için dolaylı olarak Bilinçdışı zihne sokulmasıdır.

6. Her canlının bir zihni vardır:

Her canlı bir zihne sahiptir – hatta hücreler bile. Hücrelerin grup psikolojisi sürü psikolojisine benzer ve vücudun morfojenik alanını oluştururlar. (Morfojenik alan, kuantum fizikten alınan bir terimdir ve yaratım planı anlamına gelir.)

 

 

 

 

7. Hastalık yanlış işleyiştir:

Dumont, hücreler doğru çalışmadıkları, yani görev yapmadıkları, tamir ve atıkları ortadan kaldırma işlevini yerine getirmedikleri zaman hastalığın ortaya çıktığını söylüyor. Bu bozuk işleyiş bir tek hücrenin veya hücre gruplarının hatası olabilir. Bedensel zihin bazen hastalık yanılgısına saplanır ve böyle durumlarda dışarıdan tedavi aracılığıyla normal konumuna döndürülmesi gerekir.

8. Etkili bir telkin hücre zihinlerine ulaşabilmelidir:

Telkinin etkili olabilmesi için hücre ve hücre gruplarındaki zihne ulaşabilmesi gerekir. Anormal durum nötr hale getirilmeli, yok edilmeli ve normal durum yeniden sağlanmalıdır.

9. Mide dibindeki Sinir ağındaki bedensel zihin:

Bedensel zihin fiziksel olarak mide dibindeki sinir ağında bulunur ve “karın boşluğunun” hemen arkasındadır. İki önemli dürtü ile harekete geçirilir: (1) kendini koruma dürtüsü ve (2) türlerin üreme dürtüsü – iki önemli dürtü bunlardır. Bedenin sağlık ihtiyacının ve cinsel cazibeye genellikle bu kadar fazla güç yüklemesinin nedeni budur.

10. Hastalık, zararlı maddelerden kurtulma girişimi:

Hastalık denen şey, aslında Bedensel zihnin vücuttaki zararlı maddelerden kurtulma çabasıdır. Ateş, Bedensel zihnin kurtulamadığı zararlı maddeleri yakarak ortadan kaldırma çabasıdır.

 

 

 

 

 

11. Sağlık yönünde çalışma:

Bedensel zihin her zaman için bedenin yaşamı ve sağlığı yönünde çalışır. Bazen bu çalışması geri kalır ya da yavaş veya miskin hale gelir. Ya da başka bir nedenle cesareti kırılır. Böyle durumlarda Bilinçli zihinden geçerek gelen doğru telkinlerle uyarılarak harekete geçirilebilir.

12. Telkinle etkileme:

Bedensel zihin kendisine defalarca ve güçlü bir şekilde – özellikle de otoriteyle ¬sunulan yanlış düşünce telkinlerinden etkilenir. Yanlış düşüncelerin yanı sıra korku da hastalığın en önemli zihinsel nedenidir. Korku bedensel zihnin eylemlerini felç eder ve düzgün çalışmasını engeller. Yanlış tarafa yönelen zihin hastalığa neden olur. Oysa doğru tarafa yönelen zihin kesinlikle hastalığı ortadan kaldırır. Charcot, ilk deneyleri sırasında, hastalarında zihinsel ve fiziksel hastalıklar yarattı ve sonra da bunları ortadan kaldırdı. Aynı işlemler eskiden beri süregelen hastalıkları ortadan kaldırmak için kullanılabilir mi? Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz.

13. Zihinsel öğeyi aramak:

Bu yüzden her zaman fiziksel bir hastalığın sebebi olarak zihinsel öğeyi arıyoruz. Bedensel zihne yönelik bütün işlemlerin birinci kısmı, başlangıçta yanlışlığa neden olan ilk hatalı düşünceyi bulmak ve ortadan kaldırmaktır. Bu şekilde, sorunun temelini bulun ve yok edin. Hastalığın sonuçlarını (semptomlarını) ortadan kaldırmaya karşı çıkan bu görüşü aklınızda tutun.

 

 

 

 

14. iyileşme hücre düzeyinde başlar:

İyileşme süreçleri hücre düzeyinde gerçekleşir. Hücre düzeyi aynı zamanda zihin düzeyi olduğu (ve kuantum fizik yasalarına dayandığı) için, her türlü tedavinin ilk nedeni zihinsel olmak zorundadır. Dumont’a göre “Bütün tedaviler sonuçta zihin tedavileridir. İyileşme süreci her zaman için atık dokuların tamir edilmesi ve hücrelerin etkinlikleriyle karşılıklı ilişki ve koşulların uyumlu bir şekilde yeniden düzenlenmesinden oluşur.

Kişinin hayal gücü ve dikkati telkinin gücüne katkıda bulunduğu için, bu ortam iyileşmeyi kolaylaştırır. Gelişmeyi fark eden kişinin cesareti ve inancı artar ve telkin ivme kazanır. Hayal gücü, eğer yeterince canlandırılabilirse, pek çok ciddi ve hafif hastalığı tedavi edebilir.

ALINTI Theron Q. DUMONT’ un Zihinsel Tedavi Araçları Adlı eserinden uyarlanmıştır. (L. N. Fowler & Co. London 1913)

.ADINI SEN KOY HİPNOZUN.KİTABI.

ŞEREF KADIOĞLU.

 

 

 

 

Hazırlayan

Henüz Yorum Yapılmamış.

yorum ekle