NLP VE MODELLEME TEKNİĞİ

NLP VE  MODELLEME

Modelleme uzmanlığın keşfedilmesi, kodlanması, yinelenmesi ve aktarılması yönünde bir süreçtir. Oturduğu yerden insanlara ne yaptıklarını öğreten pek çok uzman vardır. Bu tür insanlar pek başarılı olamazlar. Bunun kanıtı şudur ki bu uzmanların öğrencileri çoğunlukla onların uzmanlık düzeylerine çıkamıyor. Eğer uzmanlar gerçekten ne yaptıklarını bilseler ve başkalarını eğitebilselerdi, öğrencileri de onların düzeyine yükselirdi. Gerçekte hiç de böyle olmuyor. Bunun nedeni çok basit. Uzmanlar büyük ölçüde bilinçsiz uzmanlık düzeyinde çalışıyorlar. Kısacası, ne yaptıklarının bilinçli olarak farkında değiller. İşte modelleme bilinçli olmayan uzmanlığın keşfedilmesi ve aktarılması sürecidir.

Modelleme eğitim açısından ideal bir başlangıç noktasıdır. Eğitimlerin çoğu işleyiş konusunda birisinin kuramına dayalıdır. Oysa modelleme, başarılı uygulamacıların gerçekten ne yaptıklarına dayalıdır. Eğitimde başlangıç noktası olarak modelleme alınırsa, eğitim süresi büyük ölçüde azaltılabilir ve başarı düzeyleri yükseltilebilir.

Kabul görmüş uygulamalar ve ölçümleme gibi genel kavramlar modellemenin ayrımları, unsurları ve yaklaşımları uygulanarak daha kesin bir biçime dönüştürülebilir ve kodlanabilir. Ayrıca modellemenin iç ve dış yönler üzerine odaklanması sayesinde ölçümlemenin sonuçları daha kusursuz bir şekilde analiz edilebilir.

Modelleme bugün Nöro-Linguistik Programlama adıyla ticari olarak pazarlanan ürünün ortaya çıkış sürecidir. Nöro-Linguistik Programlama (veya kısaca NLP) arkasında çeşitli tekniklerin izini bırakan bir tutum ve metodolojidir. Tekniklerin izi, NLP adıyla ticari olarak pazarlanan şeydir. Metodolojiye ise modelleme adı verilmektedir. İnsanlar genellikle tekniklerin izine odaklanırlar ve onları yaratan metodolojiyi görmezden gelirler. Bu eğitim NLP Master pratisyen eğitiminin yanında katılımcılara İleri Davranış Modellemesi bilgi ve becerilerini de kazandıracaktır.

Modelleme belirli bir beceriyi yüksek düzeyde uygulayabilen bir uzman veya uzmanlarla başlar. Uzmanın becerileri karşılıklı etkileşimle açığa çıkar ve dikkatli bir gözlem ve karşılıklı görüşmelere dayalıdır. Açığa çıkarma süreci değerler, inançlar, stratejiler, temsil sistemleri, alt-sistemler ve meta programları da kapsayan NLP kavramlarından yararlanır. Açığa çıkarma süreci tamamlandıktan sonra bilgiler bir model içerisinde sentez yapılır. Daha sonra bu model bir eğitim programına dönüştürülerek işe alım kriterlerini belirlemek ve ekipmanın insan-makine ara yüzünü yeniden tasarımlamak için kullanılabilir.

Modellemeyle İlgili Bilmeniz Gereken Gerçekler

Modelleme; uzmanlığı, başarıyı, profesyonelliği,vs… kavrama, kodlama, kopyalama ve aktarma sürecidir. ABM’ nin gücü, son derece yetenekli profesyonelleri modellemekten, onların uzmanlıklarını kavramaktan ve onların bu beceri ve ustalıklarını kapsamlı bir eğitim programıyla diğerlerine aktarmaktan gelmektedir.

NLP’ nin asıl yaratıcıları olan Grinder ve Bandler terapötik dehalar Erickson, Perls, Satir ve Bateson’ u modelleyebilmişlerdi ancak onların kendi modelleme süreçlerini yakalayamamışlardı. Bu metodolojiyle onlar, bu gün piyasada NLP adıyla bilinen teknikler düzenini ortaya koydular. NLP topluluğu bu teknikler üzerinde odaklandı ve bu eğitimin de odağı olan ayrıca bu tekniklerin üretildiği daha karmaşık süreçleri ekseriyetle ihmal ettiler.

*İleri Stratejiler  *Karmaşık meydana çıkarma  *Dizayn *Aerodinamik örtü *Yerleştirme

*İç içe TOTE’ ler  *İleri Modelleme  *Örtük ve açık modelleme Model seçimi *Görev ayrışımı

*Karşılaştırmalı analiz *Duyarlılık analizi *Model çıkarma *Data kavrama *Data azaltma ve sentez

*Modeli şekillendirme *Model tasarımı *Model yerleştirme *Model aktarımı *Sistemler analizi

*Uzman sistemleri

Heyecan verici yeni materyal sunulurken…

Bu Master Pratisyen Eğitimine katılarak, NLP’ de ki en son gelişmeleri master düzeyde kullanma becerisine çıkmayı garantiliyorsunuz. Ayrıca bu alanın temel esaslarını yeniden keşfetme fırsatı bulacaksınız.

Aşağıdakiler, İleri Modelleme Eğitiminde size sunulacak materyal dışında bir katılımcı olarak öğreneceğiniz anahtar içerik parçalarının bazılarının listesidir.

Metaprogramlar Meydana çıkartma Kalibrasyon Kullanım Değişim Değerler (Kriter)Meydana çıkartma

Aydınlatma Kullanım  Değişim çalışması Kriter kullanma kalıpları (ağız çabukluğu) Bulma Kullanım

İleri alt sistem çalışması İleri zaman çizgisi çalışması İleri Milton modellemesi Yerleştirmeler Kullanım

İnançlar Bulma Yerleştirme Kullanım Değişim İleri kalıplar ve teknikler Kayma çapaları

Bağlamsal işaretleme Kendini düzelten şekiller Mantık seviyeleri Mantıksal sınıflandırma

Sibernetik epistemoloji

Hazırlayan

Henüz Yorum Yapılmamış.

yorum ekle